Časy se změnily a do našich zahrad a parků vtrhl importovaný škůdce, který je skutečnou pohromou pro keře zimostrázu. Je jím zavíječ zimostrázový, invazivní druh původem z východní Asie.
Nenápadného bílého motýlka s hnědě lemovanými křídly v zahradě těžko zahlédnete. Při vyrušení vylétá z keře buxusu, kam klade vajíčka, a ihned usedá na rub listů okolních stromů či keřů. Ani jeho housenky, které se živí listy a kůrou, není lehké nalézt. Jsou perfektně maskované světle zeleným zbarvením s černými pruhy, takže jsou jen obtížně rozeznatelné od samotné větvičky buxusu. Larvy dorůstají velikosti až 4 cm a při svém apetitu jsou schopny vzrostlý krušpánekzcela zničit.
velké květináče
Prevence je lepší než marný boj s přesilou
Jste-li hrdým majitelem zimostrázového plotu nebo většího solitérního exempláře buxusu, věnujte čas a péči pravidelné kontrole. Žír housenek totiž začíná uvnitř keře a v okamžiku, kdy spatříte první poškozené větvičky, může už být pozdě. Je to známka toho, že nenasytné housenky se prožraly z nitra křoviny na její obvod. U neošetřených rostlin hrozí holožír a úplná likvidace.
Spolehlivými markanty jsou zápředky, pavučinky, které najdete na větvičkách a listech, a větší množství opadaného trusu pod keřem. Při opakovaných prohlídkách je nutno rozhrnout větve a důkladně zkontrolovat vnitřek keře.
listy keře
Jak na přemnoženého ničitele
Úspěšné odstranění škůdce předpokládá kombinaci mechanické a chemické ochrany. Zvláště při rozsáhlém napadení se nespoléhejte pouze na insekticidy.
zavíječ zimostrázový
Velké housenky, které jsou kutikulou dobře chráněny, zpravidla váš chemický útok přežijí bez úhony, a navíc se brzy úspěšně zakuklí. A hon na motýlky je doslova bojem s větrnými mlýny.
Proto je nutné nasadit si gumové rukavice a větší housenky posbírat do nádoby. Menší larvy podlehnou insekticidům, které se používají k likvidaci mandelinky bramborové. Nehezké zápředky a vrstvu trusu pod keřem odstraníte proudem vody z hadice. Navíc důkladným zalitím rostlinu podpoříte při obnově listové plochy.