Letecké snímky už dnes asi velký údiv nevzbudí. Nemyslím tím to, co je na nich zachyceno. To bývá skutečně mnohdy dech beroucí. Myslím tím tu skutečnost, že možnost vyfotografovat něco z ptačí perspektivy vůbec existuje. Prvním průkopníkem fotografování z výšky byl francouzský novinář a karikaturista Gaspard Félix Tournachon.
· Roku 1858 se rozhodl, že uskuteční pokus s horkovzdušným balónem.
· Několik pokusů sice nevyšlo, ale nakonec se mu podařilo zvěčnit údolí řeky Biévre.
– Smůla je v tom, že se jeho snímky nedochovaly a na samotného fotografa svět po jeho smrti pozapomněl.
letecký snímek lesa

Letecká archeologie

Původní nápad fotografovat krajinu z výšky však nezapadl a lidé si začali uvědomovat, že letecké fotografie by mohly být přínosem.
zasněžené hory

· Mohou být důležité z historického a archeologického hlediska.
Proto se roku 1900 začnou fotografovat z výšin pravěké a starověké památky.Jedním z prvních objektů je komplex menhirů a kamenných kruhů Stonehenge v Anglii.
· Skutečný archeologicko – letecký průzkum započal až ve dvacátých letech dvacátého století.
Paradoxně při jeho rozvoji sehraje důležitou roli první světová válka. Při ní totiž dochází k velkému rozvoji letadel. Tournachon je tedy zapomenut a za otce letecké fotografie je pokládán anglický archeolog a geograf Osbert Crawford.
– Přelomovým okamžikem je pro něho pohled na letecké fotografie jednoho anglického letiště.
– Podle stínů a rysů vegetace rozpoznává pásy zaniklých pravěkých polí.
letecký snímek
Začíná systematický letecký průzkum hrabství Wessex.Rozhodne se, že si své poznatky nenechá jen pro sebe a roku 1928 vydává první učebnici letecké archeologie. V ní uvádí i některé omyly, které ho zavedly na špatnou cestu.
· Například popisuje, jak usilovně bádal nad tajemnými kruhy v jedné pastvině.
· Nakonec přišel na to, že kruhy vypásly kozy, které byly přivázány ke kůlu.