Založit společnost, to není vůbec těžká věc. Jen je třeba spousta papírování a chození po úřadech. Samozřejmě ti zkušenější už to mají na háku a umí v tom chodit, ti vychytralí si koupí tzv. ready-made společnost, ke které stačí jen přidat podpis a máte úplně novou společnost se vším všudy do pár minut. Nyní se ale pojďme podívat, jak si založit společnost vlastní, aniž bychom se spoléhali na nějaké cizí firmy či zdlouhavá řízení před soudem.
evropské právo

Co a jak, než začneme.

Musíme si uvědomit, že zde máme dvě fáze – založení a vznik. Zakládáme společnost zakladatelským právním jednáním, tedy sepsáním společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Musíme se tedy rozhodnout, kolik nás v té společnosti bude, a hlavně co to bude. Snad nejlepší pro podnikání, nejjednodušší a nejlevnější je s.r.o. tedy společnost s ručením omezeným.
bordel na stole
Zde budeme v zakladatelském právním jednání potřebovat – jméno společnosti (firma), předmět podnikání, sídlo, výčet společníků, určení podílů společníků, výše vkladu, výše kapitálu základního, počet jednatelů a způsob, jakým jednají za společnost, vkladová povinnost zakladatelů a určení správce vkladu a také prvních jednatelů.

Pokud tohle všechno splníte a budete mít v takové podobě založenou obchodní korporaci, můžete zajít přímo za notářem a pokud skutečně dodržíte zákonnou minimální dikci, budete to mít za chvíli hotovo a nebude určitě muset platit 6 000 korun u soudu.
programátor na gauči

Před vznikem

Pokud uvedeme v předmětu činnosti takovou činnost, která vyžaduje živnostenské oprávnění dle živnostenského zákona, je nutné si jej pořídit ještě před vznikem, pokud je to jediný předmět podnikání. Dále budeme muset sehnat souhlas vlastníka domu, ve kterém bude mít vaše společnost sídlo (nesmí být starší než 3 měsíce) a také bude dobré, pokud přidáte i důvody užívání zrovna těchto prostor. Dále je nutné splnit výši vkladu každého společníka do 30 % výše, zbytek mohou doplatit po vzniku. Poté stačí pouze jednatel, který vám podá návrh na zápis do obchodního rejstříku a máte vystaráno.