Moderní technika má bezesporu svůj přínos. Možnost kdykoliv se s kýmkoliv a kamkoliv spojit v komunikaci prostÅ™ednictvím mobilního telefonu má jednoznaÄnÄ› svá pozitiva. Taktéž lze hovoÅ™it o propojení lidí soukromÄ› i profesnÄ› prostÅ™ednictvím internetové sítÄ›. Využívání tÄ›chto moderních prostÅ™edků, které jsou dnes již běžnÄ› dostupné pro každého, vÅ¡ak má negativní dopad na zdraví ÄlovÄ›ka. PÅ™evážná vÄ›tÅ¡ina lidí si pÅ™itom ani neuvÄ›domuje, jak negativnÄ› může elektromagnetické záření zdraví ovlivnit. I když není možné se obrnit proti vÅ¡em civilizaÄním útokům, poÄítejte s velkými zmÄ›nami a pÅ™evraty, které Vám do života vnese zodpovÄ›dná ochrana pÅ™ed elektrosmogem.

Naše ochranné karty jsou esem vytaženým z rukávu

Elektromagnetické záření pÅ™itom nepÅ™edstavuje žádnou banalitu. PociÅ¥te sami na sobÄ› úlevu po objednání a instalaci karty, která vzhledem ke své konstituci dokonale pohlcuje elektromagnetické záření z mobilního telefonu, elektrického spotÅ™ebiÄe i vysokofrekvenÄního vysílaÄe, jehož řízení je v rukou mobilních operátorů.