Strategie podniku – jedná se o výchozí nástroj procesu naplňování stanoveného poslání firmy. Zároveň však představuje záměrné a aktivní formování strategických cílů podniku, jeho činnosti, volba nástrojů a postupu k efektivnímu dosažení cílů při optimálním využitím zdrojů či příležitostí.
vzdělání a žena
Podniková strategie zahrnuje:
·         jedná se o postup, jak zajistit zisk,
·         napomáhá k optimálnímu využití zdrojů,
·         představuje určitou tvorbu konkurenční výhody,
·         napomáhá k získání a udržení solventních a loajálních zákazníků,
·         napomáhají předcházet vzniku krizových situací,
·         pomáhají tvořit sociální jistotu podniku,
·         zajišťuje solidní spolupráci s dodavateli.
strategie a marketing
Strategie podniku je určitá směrnice sloužící pro rozhodování, jako prostředek stmelující podnik v jeden celek, jako návod pro konkurenční boj, jako nástroj k dosažení konkurenční výhody, naplňuje však také ekonomickou funkci.
Strategie podniku představuje určitý vývoj podnikové organizace, který spočívá v zapojení všech podnikových cílů i prostředků a to tak, aby byly uspokojeny nároky hlavní zájmové skupiny nejen v podniku, ale také mimo podnik.
3 pilíře, o které se podniková strategie opírá:
1)      Představy o budoucnosti – je nutné stanovit dominantní strategický cíl a formulovat podnikovou politiku.
2)      Analýza okolí – prostřednictvím které se určí také vývojové trendy.
3)      Analýza vnitřních sil podniku – je nutné analyzovat slabosti a přednosti podniku.
Model podnikové strategie:
·         Nejprve je nutné stanovit základní představu a formulovat vizi, misi a strategické cíle podniku.
·         Dále je nutné provést strategickou analýzu.
·         Poté dojde k hledání souladu.
·         Následně se vybere podniková strategie, čemuž ovšem předchází vymezení určitých alternativ a jejich hodnocení, až potom teprve samotný výběr.
·         Poté se strategie zpracuje, resp. zpracuje se její konečná varianta.
·         Následuje implementace strategie.
·         Pak dojde k úpravě stávající strategie.
·         Posledním a nezbytným krokem je strategická kontrola.