Když se vás někdo zeptá, jakého stupně či konkrétní podoby vzdělání jste dosáhli, zpravidla odpovíte, že jste vystudovali střední či vysokou školu určitého zaměření, případně máte akademický titul před anebo i za jménem. Odpovědět byste však mohli i v docela odlišném duchu, například tím, že jste studovali na sociální síti YouTube a praktikovali svá studia https://www.studuj.upol.cz/moznosti-studia/ ihned v praxi. V životě se totiž nepočítá pouze studium formou školní výuky, podstatné je, co známe a umíme doopravdy reálně použít. V podstatě to lze zjednodušeně shrnout tak, že dokážeme celou řadu poznatků aplikovat i tak, aniž bychom usedali do školních lavic.

video na YouTube

Kanál YouTube poskytuje úžasnou schopnost prezentovat výukové materiály ideálním způsobem, o němž snil již Jan Amos Komenský ve svém pojetí „škola hrou“. Jestliže totiž objevíme video, co je nasnímáno s citem, precizně a srozumitelně, můžeme se z něj dozvědět mnohem víc, než z učebnic nebo dokonce z odborné přednášky. Ostatně i přednášky odborného charakteru na YouTube naleznete, ale to není vše, co se týče výhod tohoto postupu. Videa si totiž můžete i stáhnout video downloaderem k sobě na počítač.

sociální sítě

Stahování videí z YouTube i z jiných sociálních sítí vám doporučujeme proto, že se snadno může stát, že jednoho „krásného dne“ se odtud jednoduše vypaří. Majitel videa jej smaže bez udání důvodu, a vám zbydou jen oči pro pláč. Toto je bohužel jednou z typických vlastností sociálních sítí, kdy pouze vlastník rozhoduje o umístění příspěvků na svém profilu. Jak dlouho tam budou, je tedy lidově řečeno, „ve hvězdách“.

Výhodou stahovačů videa je to, že se jedná o bezplatný software, a že si lze stáhnout v původní kvalitě v podstatě vše. Nepotřebujete od nikoho žádný souhlas ke stažení, pouze mějte na paměti, že se jedná o videa chráněná autorskými právy, abyste je někde pak nezveřejňovali pod svým jménem.