Není pochyb o tom, že každá firma byla primárně založena za účelem vydělávání peněz, a to ať se jedná o velký nadnárodní koncern či malou rodinnou firmičku. Tomuto cíli je přizpůsobeno takřka vše. Nelze však zapomínat, že zisk je závislý především na zákaznících. Je tedy nutné je přilákat. Ale jak?

Za tímto účelem každá firma používá nejrůznější marketingové strategie. Obvykle se jedná o několik propagačních technik zvolených tak, aby se navzájem doplňovaly a aby jejich výsledný efekt byl co největší. Z nich je sice mezi širokou veřejností zdaleka nejznámější reklama, avšak není ani zdaleka jediná.

burza2

Často používaná, avšak podstatně levnější, je i optimalizace webu pro vyhledávače. Zde se upraví internetová stránka firmy tak, aby se po zadání určitého slova či fráze, obvykle souvisejícího s daným oborem, do některého z internetových vyhledávačů objevil její odkaz v seznamu výsledků na jednom z předních míst.

Tím se dosáhne zvýšení návštěvnosti daného webu, neboť lidé mnohem spíše kliknou na výsledek na první stránce, než na ten na desáté. A každý z těchto návštěvníků je potenciálním zákazníkem. Čím více jich bude, tím je vyšší pravděpodobnost, že si některý z nich něco koupí. Tím se samozřejmě zvýší celkový zisk, což je hlavním cílem.

seo1

To vše zní dobře, otázkou však je, zda je tato úprava skutečně nezbytná pro všechny firmy. Zvlášť když vezmeme v úvahu, že dnes se všechny informace, včetně adres a kontaktů firem, hledají na internetu.

Odpověď je, že benefitovat z tohoto postupu bude každá firma, avšak pro některé z nich to není nezbytné. Jedná se především o velké, známé firmy. Jejich webové stránky jsou totiž i tak často navštěvovány a jméno vyhledáváno. Pro ně by to tedy byla prakticky pouze ztráta peněz.

Naproti tomu pro malé či začínající podniky je to věc prakticky nezbytná. Jinak se totiž o nich lidé nedozví a nebudou mít tedy důvod jejich produkty zkusit. A to by byla škoda, ne?